Ο Αγνωστος Λεωτσάκος

Είναι πολύ περίεργο ένας μουσικοκριτικός να κρίνει έναν άλλον μουσικοκριτικό, στην περίπτωση όμως αυτή ο καταξιωμένος μουσικοκριτικός Γιώργος Λςωτσάκος μας αποκάλυψε και μια άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του...