ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΡΕΚΒΙΕΜ

Πολύ σπάνια στην Αθήμα έχουμε την δυνατότητα να ακούμε ένα συγκρότημα ου επιπέδου του Balthasar Neumann Ensemble ειδικευμένο στην μουσική Μπαρόκ και όχι μόνο. Ο Thomas Hengelbroek και το συγκρότημά του, παρουσ...