Το νέο βιβλίο του Μουσικογράφου και κριτικού Θωμά Ταμβάκου , έρχεται να καλύψει μια σημαντική έλλειψη στο χώρο της κλασσικής δισκογραφίας. Το βιβλίο με τον τίτλο “Επίσημη Δισκογραφία 1904-2016) είναι έκδοση της Μουσικής Εταιρείας Αλεξανδρούπολης (2017) και καλύπτει το σύνολο των γνωστών ηχογραφήσεων έργων του συνθέτη.
Μετά τα αρχικά Εισαγωγικά σημειώματα ο συγγραφέας αναπτύσει την έρευνα και την παρουσίαση των ηχογραφήσεων ανάλογα με το είδος της ηχογράφησης. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει Δισκογραφικές εκδοσεις Γραμμοφώνου ξεκινώντας απο το 1904 ( ο συγγραφέας αναφλερει πως ο Σαμάρας είχε πιθανώς ακούσει τα πρώτα δισκογραφημένα έργα του 7 τον αριθμό), και καταλήγει με το “Νανούρισμα” που ηχογραφήθηκε μετα το 1935.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει Δισκογραφικές εκδόσεις επαφής καθώς και κασέτες του εμπορίου αρχίζοντας με τον “Ολυμπιακό Υμνο” , ηχογράφηση του 1960, έως το 1990.
Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τους δίσκους ακτίνας (CD), με τον εντυπωσιακό αριθμό των 62 ηχογραφήσεων, με τον “Ολυμπιακό Υμνο” ηχογραφημένο 30 φορές σε διάφορες μεταγραφές, καθώς και τριών λυρικών έργων του “Martire”, “Biondinetta” και “Mademoiselle de Belle-Isle” ( σε εκκρεμότητα απο το 2013).
Το τέταρτο μέρος αφορά ψηφιακή δισκογραφία ( σε μορφή downloading) απο διάφορους ιστότοπους, το πέμπτο μέρος άλλες μορφές εκδόσεων ( Μουσικά περιοδικά με δίσκους ακτίνας, ευχετήριες κάρτες, και μουσικά κουτιά), ενώ τέλος υπάρχουν παραρτήματα που αφορούν ευρετήρια, ανεπίσημη δισκογραφία, στοιχεία ηχογραφημένων έργων μη δισκογραφημένων, και τέλος μια αναλυτική βιβλιογραφία, άρθρων, βιβλίων διαφόρων κειμένων σε προγράμματα, ομιλίες, ειδικές εκδόσεις, καθώς και ιστότοπους.
Είναι πραγματικά θαυμαστή η λεπτομέρεια της καταγραφής ενός τόσο μεγάλου υλικού, έργο που έχει γίνει με αγάπη και βαθειάς μελέτης και γνώσης του αντικειμένου. Μία εξαιρετικά σημαντική έκδοση που καλύπτει ένα μεγάλο κενό στην έλλειψη της γνώσης μας για τους Ελληνες συνθέτες.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΥΣΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017