ΒΕΡΘΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΘΟΣ

Η Ε.Λ.Σ αποφάσισε να αναβιώσει την παλιά σκηνοθεσία του “Βέρθερου” του Ζ. Μασνέ στην σκηνοθεσία του Σ. Ευαγγελάτου του 2...