Η απροσδιόριστη φύση της κριτικής στην Τεχνη και ο ρόλος του Κριτικού.

Η λέξη “κριτική” είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη λέξη στον χώρο της Τέχνης. Η εικόνα του κριτικού, κατά κανόνα, είναι πως πρόκειται για έναν μονόχνωτο άνθρωπο, ο οποίος θα ήθελε να γίνει καλλιτέχνης, αλλά στην πο...